பேச்சு:விவிலியத் திருமுறை நூல்கள்

There are no discussions on this page.

இக்கட்டுரை கிறித்தவ கருத்தை மையமாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டுள்ளது. இது மாற்றி பொதுவாக எழுதப்பட வேண்டும். மேலும், "திருமுறை" என்பது விதிமுறை என்றிருக்கலாம். --AntanO 06:11, 13 அக்டோபர் 2016 (UTC)

Return to "விவிலியத் திருமுறை நூல்கள்" page.