பைசா என்பது ரூபாய் அல்லது வங்கதேச இட்டாக்காவின் மதிப்பில் நூற்றில் ஒரு பங்கு மதிப்புடைய பண அலகு ஆகும். பைசா வங்க தேசம், இந்தியா, பாக்கிஸ்தான், நேபாளம் ஆகிய நாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 1950 வரை பாக்கிஸ்தானிலும் இந்தியாவிலும் (அதற்கு முந்தைய பிரித்தானியர் ஆண்ட இந்தியாவிலும்) பைசா என்பது 3 தம்பிடிகளுக்கும் கால் அணாவுக்கும் ரூபாயில் 64ல் ஒரு பங்குக்கும் சமமாக இருந்தது

வங்க தேச நாணயங்கள்
வங்க தேச 1 பைசா நாணயம்
வங்க தேச 25 பைசா நாணயம்
வங்க தேச 50 பைசா நாணயம்
ஒரு நாணயம் பற்றிய இக்கட்டுரை, வளர்ச்சியடையாத குறுங்கட்டுரை ஆகும். இதைத் தொகுப்பதன் மூலம் நீங்கள் இதன் வளர்ச்சியில் பங்களிக்கலாம்.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பைசா&oldid=3840510" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது