மக்கில் பல்கலைக்கழகம்

மக்கில் பல்கலைக்கழகம் மொன்றியால், கனடாவில் அமைந்துள்ள ஒரு பொதுப் பலகலைக்கழகம் ஆகும். இது 1981 ம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. கனடாவிலும் உலகிலும் முன்னணிப் பல்கலைக்கழங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.

இங்கு அவ்வப்போது தமிழ் வகுப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.[1]

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. அறிமுகத் தமிழ்

வெளி இணைப்புகள்தொகு