மண்டியா வட்டம்

கர்நாடகத்தின் மண்டியா மாவட்டத்தில் மண்டியா வட்டம் அமைந்துள்ளது.

ஊர்கள்

தொகு

இந்த வட்டத்தில் கீலார, எச்.மல்லிகெரே, ஹுலிவான, ஹனகெரே, பி.கௌடகெரே ,கெஜ்ஜலகெரே, சீனிவாசபுரா, மங்கல, சந்தெகசலகெரே, கொத்தத்தி, பூதனஹொசூர், தக்கஹள்ளி, சிவள்ளி, ஹுள்ளேனஹள்ளி, காணதாளு, ஹொளலு, கன்னலி, கோபாலபுரா, சாதனூர், உம்மடஹள்ளி, பூதனூர், சந்தகாலு, துத்த, தூபினகெரே, யலியூர், இண்டவாளு, சுனகஹள்ளி, சிவபுரா, பசராளு, ஜி.மல்லிகெரே, முத்தேகெரே, ஹல்லேகெரே, தொட்டகருடனஹள்ளி, கெரகோடு, ஆலகெரே, உப்புருகனஹள்ளி, முதகந்தூரு, பேவுகல்லு, பி.ஹொசூர், ஹொடாகட்டா, மாரகௌடனஹள்ளி, பணகனஹள்ளி ஆகிய ஊர்கள் அமைந்துள்ளன.

சான்றுகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மண்டியா_வட்டம்&oldid=1708924" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது