ஒரு நிலப் பகுதியைச் சுற்றி, அதன் எல்லை வழியே அமைக்கப் படும் சுவரே மதில் ஆகும். இது மதிற்சுவர் என்றும் அழைக்கப் படுவதுண்டு.

ஒரு செங்கற் சுவர்

மதிற்சுவர்கள் பல்வேறு கட்டுமான பொருட்களை கொண்டு கட்டப்படுகின்றது.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மதில்&oldid=2226959" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது