ஒரு நிலப் பகுதியைச் சுற்றி, அதன் எல்லை வழியே அமைக்கப்படும் சுவரே மதில் ஆகும். இது மதிற்சுவர் என்றும் அழைக்கப்படுவதுண்டு.

ஒரு செங்கற் சுவர்

மதிற்சுவர்கள் பல்வேறு கட்டுமான பொருட்களை கொண்டு கட்டப்படுகின்றது. ஒரு சுவர் என்பது ஒரு பகுதி மற்றும் ஒரு பகுதியை வரையறுக்கும் மேற்பரப்பு; ஒரு சுமை சுமக்கிறது; பாதுகாப்பு , தங்குமிடம் அல்லது ஒலிபெருக்கி ஆகியவற்றை வழங்குகிறது ; அல்லது, அலங்காரமானது. இதில் பல வகையான சுவர்கள் உள்ளன:

  • சில நேரங்களில் தீ பாதுகாப்புக்காக , சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சரின் அடிப்படை பகுதியாக அல்லது தனி உள்துறை அறைகளை உருவாக்கும் கட்டிடங்களில் சுவர்கள்
  • கண்ணாடி சுவர்கள் (முதன்மைக் கட்டமைப்பானது கண்ணாடியால் ஆனது; கண்ணாடி உறைகளைக் கொண்ட சுவர்களுக்குள் திறப்புகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை: இவை ஜன்னல்கள் )
  • நாடுகளுக்கு இடையிலான எல்லை தடைகள்
  • செங்கல் சுவர்கள்
  • தற்காப்பு சுவர்கள் உள்ள வலுவூட்டல்கள்

நிரந்தர, திட வேலிகள்

  • அழுக்கு, கல், நீர் அல்லது இரைச்சல் ஒலியைத் தடுக்கும் சுவர்களைத் தக்கவைத்தல்

கல் சுவர்கள்

  • சமுத்திரங்கள் (இருந்து பாதுகாக்க சுவர்கள் seawalls ஆறுகள்) அல்லது ( அணைகள் )

சொற்பிறப்பியல்

தொகு
 
"வால்", 'சுவர்' என்பதற்கான பழைய ஆங்கில சொல்

கால சுவர் லத்தீன் இருந்து வருகிறது vallum பொருள் "... மண்ணாலான சுவர் அல்லது பாதுகாப்பு அரண் அமைக்க பாலிசேட்ஸ் , ஒரு வரிசை அல்லது அவர் பங்குகளின் வரி, ஒரு சுவர், ஒரு பாதுகாப்பு அரண், வலுவூட்டல் ..." லத்தீன் வார்த்தை போது murus ஒரு தற்காப்பு கல் சுவர் அர்த்தம். வெளிப்புற சுவர் மற்றும் ஒரு அறையின் உள் பக்கங்களைக் குறிக்க ஆங்கிலம் ஒரே வார்த்தையைப் பயன்படுத்துகிறது, ஆனால் இது உலகளாவியது அல்ல. பல மொழிகள் இரண்டையும் வேறுபடுத்துகின்றன. ஜெர்மன் மொழியில், இந்த வேறுபாட்டை வாண்ட் மற்றும் ம au ர் இடையே காணலாம் , ஸ்பானிஷ் மொழியில் பரேட் மற்றும் முரோ இடையே காணலாம் .

மேற்கோள்கள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மதில்&oldid=3152288" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது