மாறுநிலை மாக் எண்

காற்றியக்கவியலில் மாறுநிலை மாக் எண் (Critical Mach number) என்பது வானூர்தியைச் சுற்றி ஏதேனும் ஓர் இடத்தில் பாய்வின் திசைவேகம் ஒலியின் விரைவை எட்டும்போது வானூர்தியின் திசைவேகம் (மாக் எண்ணில்) ஆகும்.[1]

மாறுநிலை மாக் எண்ணின் விளைவுகளைக் காண்பிக்கும் வானூர்தி இறக்கை மீதான ஒலியொத்தவேகப் பாங்குகள்.

இதன் பண்புகள், விளைவுகள்:

  • இழுவைக் குணகம் திடீரென அதிகரிக்கிறது, அதனால் வானூர்தி மீதான இழுவை அதிகளவு அதிகரிக்கிறது.[2]
  • ஒலியொத்தவேகம் மற்றும் மீயொலிவேகத்தில் பறப்பதற்காக வடிவமைக்கப்படாத வானூர்திகளில், கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் மீதான பாய்வுகளின் பண்புமாற்றம் வானூர்தியின் ஒட்டுமொத்த கட்டுப்பாட்டைப் பெருமளவு பாதிக்கிறது.[2]

குறிப்புதவிகள்தொகு

  • Clancy, L.J. (1975) Aerodynamics, Pitman Publishing Limited, London ISBN 0-273-01120-0

குறிப்புகள்தொகு

  1. Clancy, L.J. Aerodynamics, Section 11.6
  2. 2.0 2.1 Clancy, L.J., Aerodynamics, Chapter 11

மேலும் பார்க்கதொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மாறுநிலை_மாக்_எண்&oldid=2745482" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது