மின்காந்தப் புலம்

மின்காந்தப் புலம் (electromagnetic field, அல்லது EMF அல்லது EM field) என்பது மின்மமூட்டப்பட்ட பொருட்களின் நகர்வினால் ஏற்படும் ஓர் இயற்பில் புலமாகும். இதன் அண்மையில் இருக்கும் மின்மமூட்டப்பட்ட பொருட்களின் நடத்தையை பாதிக்கிறது. இது பெருவெளியெங்கும் எல்லையற்று நீள்கிறது; மின்காந்தவியல்|மின்காந்தப் பண்புகளை தீர்மானிக்கிறது.இயற்கையின் அடிப்படை விசைகள் எனப்படும் நான்கினுள் ஒன்றாக விளங்குகிறது.

இந்தப் புலம் மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலத்தங்களின் சேர்க்கையாகத் திகழ்கிறது. நிலைத்திருக்கும் மின்மப் பொருட்கள் மின்புலத்தையும் நகரும் மின்மப் பொருட்கள் (மின்னோட்டம்) காந்தப் புலத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றன; மின்காந்தப்புலத்தின் மூலங்களாக இவை பொதுவாக விளக்கப்படுகின்றன. மின்காந்தப்புலத்துடன் எவ்வாறு மின்மங்களும் மின்னோட்டங்களும் ஈடுபடுகின்றன என்பதை மாக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளும் லோரன்ட்சின் விசை விதியும் விவரிக்கின்றன.

வெளியிணைப்புகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மின்காந்தப்_புலம்&oldid=2745134" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது