மீயியற்கை, மீ இயல், இயற்கையைக் கடந்தது, அல்லது இயற்கைக்கு மீறியது (supernatural; மத்திய இலத்தீன்: supernātūrālis: supra "மேல்" + naturalis "இயற்கை", முதலாவது பயன்பாடு: கி.பி 1520–30)[1][2] என்பது பௌதீக விதியுடன் தொடர்புபடாத அல்லது இன்னும் தெளிவாகக் குறிப்பிடுவதென்றால், இயற்கைக்கு அப்பாலும் அதற்கு மேல் இருக்கும் விடயமுமாகும்.

இயேசுவுடன் தொடர்புபட்ட பல மீஇயற்கை நிகழ்வுகளில் ஒன்று, "இயேசு நீர் மேல் நடத்தல்". 1766 ஆம் ஆண்டு ஓவியம்

மெய்யியற் பண்புகளான புதிய பிளேட்டோவியல்[3], புலமைவாதம்[4] என்பவற்றில் மீயியற்கை இடம்பெற்றுள்ளது. பல சமயங்களில் மீயியற்கை உள்வாங்கப்பட்டுள்ளதோடு, இது இயல்பு கடந்த நிலையிலும் மறைபொருள் நிலையிலும் இடம்பெற்றுள்ளது.

உசாத்துணை தொகு

  1. "Supernatural | Define Supernatural at Dictionary.com". Dictionary.reference.com. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2013-06-30.
  2. "Online Etymology Dictionary". Etymonline.com. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2013-06-30.
  3. "The eventual development of a clear concept of the supernatural in Christian theology was promoted both by dialogues with heretics and by the influence of Neoplatonic philosophy." Benson Saler: Supernatural as a Western Category. Ethos 5 (1977): 44
  4. "Saint Thomas's important contribution to the emergence of a technical theology of the supernatural represents a special development of the concept of surpassing effects. Saint Thomas and others of the Scholastics have left us as one of their legacies a dichotomy between the natural and the supernatural that is theologically rooted in the distinction between the Order of Nature and the Order of Grace." Benson Saler: Supernatural as a Western Category. Ethos 5 (1977): 47-48
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மீயியற்கை&oldid=1886360" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது