முதன்மொழி (இதழ்)

முதன்மொழி 1970 களில் இந்தியாவில் இருந்து மாதாந்தம் வெளிவந்த தமிழ் சிற்றிதழ் ஆகும். இதன் ஆசிரியர் தி.வை. சொக்கப்பனார் ஆவார். இது தெளிதமிழ் படைப்புக்களை வெளியிட்டது. இந்த இதழ்களில் சில தமிழம் நாள் ஒரு நூல் திட்டத்தில் எண்ணிம வடிவில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.

உசாத்துணைகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=முதன்மொழி_(இதழ்)&oldid=1521742" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது