முதுமொழி மாலை

முதுமாெழி மாலை 18ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த உமறுப் புலவர் என்பவரால் இயற்றப்பட்ட நூல் ஆகும். எண்பது பாக்களைக் கொண்டமைந்தது. இசுலாமிய மதம் சார்ந்தது. அல்லாவின் திருத்தூதரைக் காணவேண்டும் என்ற வேணவா எழுப்பிய கீதமே முதுமொழி மாலை ஆகும்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=முதுமொழி_மாலை&oldid=2451575" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது