மும்முக கணபதி

19 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த "தத்வநீதி" என்னும் நூலில் காணப்படும் மும்முக கணபதியின் உருவப்படம்.

மும்முக கணபதி, விநாயகரின் முப்பத்து இரண்டு திருவுருவங்களில் 28வது திருவுருவம் ஆகும்.

திருவுருவ அமைப்புதொகு

வலது கைகளில் கூரிய அங்குசம், அட்சமாலை, வரதம் இவற்றை உடையவர். இடது கைகளில் பாசம், அமுதகலசம், அபயம் இவற்றை உடையவர். பொற்றாமரையாசனத்தின் நடுப் பொகுட்டில் மூன்ற முகங்களோடு எழுந்தருளியிருப்பவர். புரசம், பூப் போன்ற சிவந்த நிறம் உடையவர்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மும்முக_கணபதி&oldid=1962444" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது