முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

பகுதிகள்தொகு

2008ஆம் ஆண்டில் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட தொகுதி சீரமைப்பின் விவரப்படி, இதில் மொராதாபாத் மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ்க்காணும் பகுதிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.[1]

  • மொராதாபாத் நகரம்
  • மொராதாபாத் வட்டத்தின் போஜ்பூர் தர்மபூர் கனுங்கோ வட்டத்துக்கு உட்பட்ட போஜ்பூர் தர்மபூர், பிபல்சனா முஸ்தக்கம், தேவிபுரா, பசியாபுரா, நிவார் காஸ், சியாம்பூர் ஹாதிபூர் ஆகிய பத்வார் வட்டங்கள். P
  • மொராதாபாத் வட்டத்தில் உள்ள மொராதாபாத் நகராட்சியின் 1, 3, 7, 9, 17, 18, 21, 24, 28, 32, 35, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57 & 58 ஆகிய வார்டுகள்

சட்டமன்ற உறுப்பினர்தொகு

பதினாறாவது சட்டமன்றம்தொகு

  • காலம்: மார்ச்சு 2012[2]
  • உறுப்பினர்: சமீமுல் ஹக் [2]
  • கட்சி: சமாஜ்வாதி கட்சி[2]

சான்றுகள்தொகு