முல்கா தீவு

முல்கா தீவு (Mulga Island) கடற்கரையிலிருந்து 5.6 கிலோமீட்டர் மற்றும் கிர்க்பி ஹெட், அந்தாட்டிக்காவில் உள்ள எண்டர்பி நிலத்திலிருந்து வடகிழக்கில் 9.3 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. 1956 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திரேலிய தேசிய அண்டார்டிக் ஆராய்ச்சி பயண விமானத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட விமான புகைப்படங்களிலிருந்து திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஆத்திரேலியாவின் அரை பாலைவனப் பகுதிகளில் காணப்படும் அகாசியா இனங்களுக்கான முல்கா என்பது வடமொழிப் பெயர்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=முல்கா_தீவு&oldid=2956340" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது