ராம்கட் சட்டமன்றத் தொகுதி (பீகார்)

இதே பெயரில் உள்ள பிற தொகுதிகளுக்கு, ராம்கட் சட்டமன்றத் தொகுதி என்ற பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.

ராம்கட் சட்டமன்றத் தொகுதி, பீகார் சட்டமன்றத்துக்கான தொகுதியாகும்.[1] இது பக்சர் மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது.[1]

பகுதிகள்தொகு

இது கைமுர் மாவட்டத்தில் உள்ள ராம்கட், நுவவுன், துர்காவதி ஆகிய வளர்ச்சி மண்டலங்களைக் கொண்டுள்ளது.[1]

சட்டமன்ற உறுப்பினர்தொகு

சான்றுகள்தொகு