ரொம்பிசெர்லா, சித்தூர் மாவட்டம்

ரொம்பிசெர்லா மண்டலம், ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் சித்தூர் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட 66 மண்டலங்களில் ஒன்று. [1]

ஊர்கள்தொகு

இந்த மண்டலத்தில் ஏழு ஊர்கள் உள்ளன. [2]

  1. கானுகசிந்தா
  2. பெத்தமல்லேலா
  3. மோடுமல்லேலா
  4. ரொம்பிசெல்ரா
  5. பண்டகிந்தபல்லி
  6. பெத்தகொட்டிகல்லு
  7. பொம்மய்யகாரிபல்லி

சான்றுகள்தொகு