லாம்டா நுண்கணிதம்

லாம்டா நுண்கணிதம் (Lambda calculus) என்பது செயலிகளையும் ஆயும் கணிதத்துறை ஆகும். கணிதத்தில், கணினியியலில் சார்பு அல்லது செயலிகள் ஒரு அடிப்படை கூறாகும். மீள்வோட (recursive) செயலிகள் பற்றியும், எது கணிக்கப்படக் கூடியது என்பது பற்றியும், கணிதத்தின் அடித்தளங்கள் பற்றியும் ஆய லம்டா நுண்கணிதம் உதவுகிறது.

குறியீடுகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=லாம்டா_நுண்கணிதம்&oldid=2742662" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது