லூமன் (Lumen) என்பது ஒளிப் பாய்வின் (Luminous flux) அலகு. இது ஒரே சீரான, புள்ளி அளவிலான ஒரு கேண்டெலா (Candela ) செறிவுடைய ஒளிமூலத்திலிருந்து ஒரு வினாடியில் ஒரு அலகு திண்கோணம் வழியாக வெளிப்படும் ஒளியின் அளவாகும். அல்லது ஒரு கேண்டலா செறிவுடைய ஒளிமூலத்திலிருந்து ஒரு வினாடியில் இந்த மூலகத்திலிருந்து அலகு தொலைவில் அலகு பரப்பினை வந்தடையும் ஒளியின் அளவு ஒரு லூமன் எனப்படும்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=லூமன்&oldid=1876927" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது