வஞ்சி என்னும் பல பொருள் தரும்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வஞ்சி&oldid=1839118" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது