வடக்கு வல்லூறு

வடக்கு வல்லூறு என்பது இரண்டு சிற்றினங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

  • பெரிய வல்லூறு, அசிபிட்டர் ஜெண்டிலிசு
  • அமெரிக்கவல்லூறு, அசிபிட்டர் அட்ரிகாபில்சு


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வடக்கு_வல்லூறு&oldid=3791125" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது