முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

வட்டி என்பது ஒருவரிடமிருந்து பணம் கடனாகப் பெறுவதற்காகக் கொடுக்கப்படும் வாடகை ஆகும். பணம் கொடுப்பவர், அப்பணத்தைத், தனது சொந்த நுகர்வுத் தேவை உட்பட, வேறு தேவைகளுக்காகப் பயன்படுத்தாமல் விடுவதற்கான நட்டஈடாகவே இது கொடுக்கப்படுகிறது எனலாம். முதலில் கொடுக்கப்படுகின்ற பணத்தொகை முதல் எனப்படுகின்றது. இவ்வாறு கொடுக்கப்படும் முதலுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்குக் கொடுக்கப்படும் வட்டி பொதுவாக அம்முதலின் ஒரு விழுக்காடாகவே (நூற்றுவீதம்) கணிக்கப்படுகின்றது. இந்த விழுக்காடு வட்டி வீதம் எனப்படும்.

வட்டியின் வகைகள்தொகு

வட்டி அது கணிக்கப்படும் முறையைப் பொறுத்து, எளிய வட்டி, தொடர் வட்டி, உண்மை வட்டி, கூட்டு வட்டி எனப் பலவகைப்படுகின்றது.

== இதை வங்கி, அஞ்சலகம், மற்றும் ஒரு சில அரசு பதிவு பெற்ற நிறுவஙை்கள், குழுக்கள் பெற மட்டுமே சட்டமுள்ளது. மற்றவர்கள் இதனைச் செய்வது சட்ட விரோதமானது தண்டனைக்குரியது ==

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வட்டி&oldid=2457931" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது