வண்டலூர் காப்புக் காடுகள்

வண்டலூர் காப்புக்காடுகள்சென்னையின் தென்மேற்குப் பகுதியில் உள்ள வண்டலூரின் புறநகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாகும். இது வடக்கு மற்றும்கிழக்குப்பகுதிகளிலுள்ளமேற்குப்பகுதிகளில்உள்ளதென்இந்தியபெரும்நெடுஞ்சாலை (ஜி.எஸ்.டி) மற்றும் சுந்தானந்த பாரதி தெருஉள்ளடங்கிய தென்கிழக்கு பகுதியில் வண்டலூர்ம்கேளமபாக்கம் சாலைu யில் . இந்திய துணைக்கண்டத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய விலங்கியல் பூங்காவான அறிஞ்சர் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா காப்புக் காட்டில் உள்ளது

South-Eastern side of Vandalur Hill

வரலாறுதொகு

1976 ஆம் ஆண்டில், 1,265 ஏக்கர் (512 ஹெக்டேர்) பரப்பளவில் உள்ள ஒரு பகுதி, தமிழ்நாடு வனவியல் திணைக்களம் முதலில் அமைக்கப்பட்ட சென்னை மிருகக்காட்சிசாலையின் புதிய இடமாகக் குறிக்கப்பட்டது. 1979 ஆம் ஆண்டில் 75 மில்லியன் ஆரம்ப செலவில் வேலை ஆரம்பமானது, ஜூலை 24, 1985 அன்று,அறிஞ்சர் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா என பொதுமக்களுக்கு திறக்கப்பட்டது. 2001 ஆம் ஆண்டில், மிருகக்காட்சிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள 92.45 ஹெக்டேர் (228.4 ஏக்கர்) நிலப்பரப்பு, மிருகக்காட்சிக்கு அருகில் அமைந்திருந்த பூங்காவில் இருந்ததுடன், மிருகக்காட்சி மற்றும் கைவிடப்பட்ட காட்டு விலங்குகளுக்கு ஒரு மீட்பு மற்றும் புனர்வாழ்வு மையத்தை உருவாக்கவும், மிருகக்காட்சி அளவு 602 ஹெக்டேருக்கு அதிகரித்தது ( 1,490 ஏக்கர்).

மேலும் பார்க்கதொகு

குறிப்புகள்தொகு