வரிசைகள்

வரிசை என்பது வரிசைகள் மற்றும் பத்திகளை கொண்டு முறைப்படியாக அமைக்கப்பட்ட பொருட்களின் தொகுப்பாகும்.

கணினியியல்தொகு

இயக்கு நேரத்தில் ஒரு தொகுப்பில் உள்ள தரவு உறுப்புக்களை ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீடுகள் மூலம் தெரிவு செய்வதாகும்.

கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல்தொகு

தொழில்நுட்பம்தொகு

வானியல்தொகு

உயிரியல்தொகு

இசைதொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வரிசைகள்&oldid=1605407" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது