முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

வலது ஏட்ரியம்

இதயம்
9. வலது ஏட்ரியம்

வலது ஏட்ரியம் (முந்தைய வழக்கு: வலது ஆரிக்கிள்) மனித இதயத்தில் உள்ள நான்கு அறைகளில் (இரு ஏட்ரியங்கள், இரு வெண்ட்டிரிக்கிள்கள்) ஒன்று ஆகும். இது இரத்தத்தை மேற்பெருஞ்சிரை, கீழ்ப்பெருஞ்சிரை, இதயச்சிரை ஆகியவற்றில் இருந்து பெறுகிறது. பின் குருதியானது மூவிதழ் வால்வு வழியாக வலது வெண்ட்டிரிக்கிளுக்கு அனுப்பப் படுகிறது.

மேலும் பார்க்கதொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வலது_ஏட்ரியம்&oldid=1346630" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது