வழுக்களின் வகைகள்

தமிழில் வழு என்பது ஒரு மனிதன் தன் கருத்தைப் பிறருக்குத் தெரிவிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடும்போது இலக்கண முறையின்றிப் பேசுவதும்,எழுதுவதும் வழு எனப்படும்,

வழு எட்டு வகைப்படும்.அவையாவன

வழு வகைகள் தொகு

  • திணை வழு - எ.கா -என் அத்தை வந்தது
  • பால் வழு - எ.கா -கோவலன் வந்தாள்
  • இட வழு - எ.கா - கமலா சிரித்தாய்
  • காலவழு - எ.கா - கரிகாலன் நேற்று வருவான்
  • வினா வழு - கன்று ஈன்றது எருதுவா? பசுவா?
  • விடை வழு - எ.கா -நாளை பள்ளி திறக்கப்படுமா என்ற வினாவுக்கு பேருந்து பழுதடைந்து விட்டது எனக் கூறுவது விடை வழு
  • மரபு வழு - எ.கா - சிங்கம் பிளிறும்
  • எண் வழு - குயில்கள் கூவியது (இதனை ஒன்றன் பால் அல்லது பலவின் பால் என்ற அடைப்படையில் நோக்கப்பட்டு வழு ஏழு வகை எனவும் குறிப்பிடுவர்

கருவி நூல்கள் தொகு

நன்னூல் - உலக தமிழாராய்ச்சி மையப் பதிப்பு

சமச்சீர் 9 வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் பக்க எண் 20

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வழுக்களின்_வகைகள்&oldid=3734341" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது