வார்ப்புரு:பொ.உ.

Public domain இந்தப் படிமம் பொது உரிமைப் பரப்பில் காப்புரிமை கொண்டவரால் தரப்பட்டுள்ளது. அல்லது இந்தப் படிமத்தின் காப்புரிமை காலாவதி ஆகிவிட்டது அல்லது இந்தப் படிமம் காப்புரிமை கொள்ளத் தக்கதல்ல. மேற்கண்ட கூற்றுக்கள் பன்னாட்டுப் படிமங்களுக்கும் பொருந்தும்.
Warning sign குறிப்பு: இந்த வார்ப்புரு பயன்படுத்தப்படக் கூடாது! தயவு செய்து பின்வருவனவற்றுள் பொருத்தமான ஒன்றை இடவும்:
  • {{PD-old}} (for works out of copyright where the author has been dead for over 100 years),
  • {{PD-art}} (for photos of old paintings),
  • {{PD-ineligible}} (for trivial work),
  • {{PD-USGov}} (for work by the U.S. government),
  • {{PD-US}} (for work that is public domain for the U.S. only),
  • {{PD-self}} (if the uploader releases the rights),
  • {{PD-user|user}} (if another user released his/her rights).
  • If the work is PD for another reason, check the copyright tag page or use {{PD-because|reason}}.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:பொ.உ.&oldid=3299215" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது