வார்ப்புரு:Citation needed/மணல்தொட்டி

⚔️⚔️⚔️🏹🏹🏹🗡🗡🗡🛡🛡🛡வன்னியர்களுக்கு உண்மையாக கடமையை சரியாக செய்தனர். அதனால் தான் வன்னியர்களுக்கு பெண் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் அனைவரும் கூறுகின்றனர். 🇷🇴🇷🇴🇷🇴⚔️⚔️⚔️🗡🗡🗡🏹🏹🏹