வார்ப்புரு:Restricted use

(வார்ப்புரு:Fairuse இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
Copyrighted

இந்த ஆக்கம் காப்புரிமை பெற்றது மற்றும் தளையறு உள்ளடக்க உரிமம் கொடுக்கப்படவில்லை. It does not fall into one of the blanket fair use categories listed at Wikipedia:Non-free content#Images அல்லது Wikipedia:Non-free content#Audio_clips குறிப்பிடும் நியாயமான பயன்பாடு வகைகளில் இது வருவதில்லை. எனினும், இந்தப் படைப்பின் பயன்பாடு:

தரவேற்றுபவருக்கு: இந்தக் குறிப்பு நியாயமான பயன்பாட்டிற்கான போதுமான காரணம் அல்ல. நீங்கள் படைப்பினைப் பெற்ற மூலத்தையும் அனைத்துக் காப்புரிமை தகவல்கள் மற்றும் detailed fair use rationale இணைக்க வேண்டும்.


இந்த வார்ப்புரு பயன்படுத்தப்படக் கூடாது. மாறாக Wikipedia:காப்புரிமை வார்ப்புருக்கள் என்ற பக்கத்தில் உள்ள நியாயமான பயன்பாட்டு வார்ப்புருக்களில் மிகப் பொருத்தமான ஒன்றைப் பயன்படுத்தவும் அல்லது {{non-free fair use in|article name}} என்பதைப் பயன்படுத்தவும்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Restricted_use&oldid=3299299" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது