வார்ப்புரு:No source

இந்தப் படிமம் எங்கிருந்து பெறப்பட்டது என்கிற தகவல் இணைக்கப்படவில்லை . இந்தப் படிமம் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் நியாயமான பயன்பாட்டுச் சட்டத்தின் படி பயன்படுத்தப்படக்கூடும் எனினும், இது இன்னமும் சரிபார்க்கப்படவில்லை. சில வேலைகளில் இப்படிமம் ஜி.என்.யு. பொது உரிமக் காப்புரிமையின் படி பொது உரிமத்திலும் காணப்படலாம்.

கோப்பை மேலேற்றியவருக்கு:தயவு செய்து இப்படிமத்தின் மூலத்தையும் காப்புரிமையையும் விளக்கவும் அல்லது இவ்வார்ப்புரு இங்கு இணைக்கப்பட்ட நாளான {{{1}}} முதல் 7 நாட்களுக்குள் இப்படிமம் நீக்கப்படும். பின்வரும் பக்கங்களையும் ஒரு முறைப் பார்க்கவும்;


படிமம் நீக்கப்படும் முன் பதிவேற்றியவருக்கு அறிவித்தல் கொடுக்கப்படவேண்டும்.பினவரும் வார்ப்புருவை பயனர் பேச்சுப் பக்கத்தில் இணைத்து விடவும். {{subst:no source user|வார்ப்புரு:No source|2022 அக்டோபர் 04}}~~~~

பயன்படுத்தும் முறைதொகு

பின்வரும் வார்ப்புருவைப் படிம பக்கத்தில் இணைக்கவும்.

  • {{No source| {{subst:CURRENTYEAR}} {{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTDAY2}}| }}
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:No_source&oldid=1182260" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது