வார்ப்புரு:Non-free stamp of India

Copyrighted

இப்படம் இந்திய அஞ்சல் துறையால் வெளியிடப்பட்ட அஞ்சல் தலை ஆகும். இதன் பதிப்புரிமை இந்திய அஞ்சல் துறைக்குச் சொந்தமானது. இதை இங்கு வெளியிடுவதில் வரம்புகள் இருக்கலாம். இவ்வகை அஞ்சல் தலைகளை:

கோப்பினை பதிவேற்றுபவருக்கு: ஒவ்வொரு கோப்புக்கும் நியாயமான பயன்பாட்டுக்கான காரணங்களைக் குறிப்பிடவும். மேலும் அதன் மூலத்தையும் குறிப்பிடவும்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Non-free_stamp_of_India&oldid=3299267" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது