வார்ப்புரு:தமிழ்நாடு-புவி-குறுங்கட்டுரை

(வார்ப்புரு:TamilNadu-geo-stub இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)