வார்ப்புரு பேச்சு:இந்தியாவில் கிறித்தவம்

I am pretty sure that this India map is not used by any institution in India. It needs to be deleted. This svg map has been falsely created.~ DebashisM 12:34, 18 திசம்பர் 2011 (UTC)Reply

Return to "இந்தியாவில் கிறித்தவம்" page.