வார்ப்புரு பேச்சு:கனேடியத் தமிழர்

சில தலைப்புகளை விரிவாக்கிய பின்னர் இங்கு சேர்ப்பது பொருத்தமாக இருக்கும். --Natkeeran 01:24, 3 ஜூலை 2008 (UTC)

துறைகளும் பட்டியலும் ஒரே தகவலைத் தருவதால் ஒன்றாக்க பரிந்துரைக்கிறேன்.


வேலைவாய்ப்பு என்ற தலைப்பில் கட்டுரை ஆக்கிய பின்னர் சேர்க்கலாம். எவ்வளவு பொருத்தம் என்று தெரியவில்லை. --Natkeeran 01:30, 3 ஜூலை 2008 (UTC)

பட்டியல்கள்
வானொலிச் சேவைகள்
இதழ்கள்
தொலைக்காட்சிச் சேவைகள்
நூல்கள்
இணையத்தளங்கள்
நிகழ்வுகள்
அமைப்புகள்
திரைப்படங்கள்
Return to "கனேடியத் தமிழர்" page.