விகிதமுறை வரி

விகிதமுறை வரி (Proportional tax) வருமான வரி விதிக்கும் முறைகளில் ஒன்று. வரி விதிக்கத்தக்கத் தொகை கூடினாலும் குறைந்தாலும் வருமான வரி விகிதம் மாறாது, நிலையாக இருக்கும் முறை விகிதமுறை வரிவிதிப்பு எனப்படுகிறது.[1] இந்த வரிவிதிப்பு முறையில் சராசரி வரிவிகிதமும் இறுதிநிலை வரிவிகிதமும் சமமாக இருக்கும்.[2][3]

தனிநபரின் வரிசெலுத்தும் ஆற்றலை இம்முறை கணக்கில் கொள்வதில்லை. ஏழைகளுக்கும் பணக்காரர்களுக்கும் ஒரே விகிதத்தில் வரி விதிக்கின்றது. இவ்வாறல்லாது, வரிவிதிக்கத்தக்கத் தொகைக்கேற்ப வரி விகிதம் மாறும் முறைகளும் (வளர்விகித வரி, தேய்வுவீத வரி) பயன்பாட்டில் உள்ளன.

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. Sommerfeld, Ray M., Silvia A. Madeo, Kenneth E. Anderson, Betty R. Jackson (1992), Concepts of Taxation, Dryden Press: Fort Worth, TX
  2. Hyman, David M. (1990) Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy, 3rd, Dryden Press: Chicago, IL
  3. James, Simon (1998) A Dictionary of Taxation, Edgar Elgar Publishing Limited: Northampton, MA
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=விகிதமுறை_வரி&oldid=1857912" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது