விக்கிப்பீடியா:பக்க வடிவமைப்பு கையேடு

தரப்படுத்தப்பட்ட பகுதிப் பெயர்கள் தொகு

 • Mathematical Description - கணித விவரிப்பு (அறிவியல்/நுட்பியல் கட்டுரைகளுக்கு; எல்லாக் கட்டுரைகளிலும் இது தேவைப்படாது)
 • Technical Words - கலைச்சொற்கள் (அறிவியல்/நுட்பியல் கட்டுரைகளுக்கு)

 • See also - இவற்றையும் பார்க்க (எல்லாக் கட்டுரைகளிலும் இது தேவைப்படாது)
 • Notes - குறிப்புகள் (எல்லாக் கட்டுரைகளிலும் இது தேவைப்படாது)
 • Works Cited - மேற்கோள்கள்
 • References - உசாத்துணைகள், ஆதாரங்கள் (மேலதிகத் தகவல்கள் தரும் நூல்கள் மற்றும் மூலங்களையும் இதற்குள் சேர்க்கலாம்)
 • External Links - வெளி இணைப்புகள்

பட்டியலிடல் தொகு

 • மேற்கோள்களை, ஆதாரங்களை, வெளி இணைப்புகளைப் பட்டியலிடும் பொழுது * பின்பு ஒரு வெளி விடுதல் வேண்டும்.
 • பொதுவாகக் கலைச்சொல்கள், இவற்றையும் பார்க்க, ஆதாரங்கள், வெளி இணைப்புகள் ஆகியவற்றுக்கு இலக்கங்கள் தேவையில்லை. மேற்கோள்களுக்கும், குறிப்புகளுக்கும் தானாகவே இலக்கங்கள் வரும்.

உரைநடை வடிவமைப்பு தொகு

 • கட்டுரைகளில் நிற எழுத்துருக்களைப் பயன்படுத்தாதீர்கள்.
 • கட்டுரைகளில் அடிக்கோடுகளைத் தவிருங்கள்.
 • கால்புள்ளி (,), அரைப்புள்ளி (;) ஆகிய நிறுத்தக்குறிகளுக்குப் பின்னர் ஒரு வெளி விடவேண்டும்.
 • முற்றுப்புள்ளி (.), கேள்விக்குறி (?) ஆகிய நிறுத்தக்குறிகளுக்குப் பின்னர் இரு வெளிகள் விடவேண்டும்.
 • ஒரு பெரும் பகுதியை (section) ஆரம்பிக்க முன்பு ஒரு வரி விடல் வேண்டும். பெரும் பகுதிக்கும், முதல் வரிக்கும் இடையே வரி இடைவெளி தேவையில்லை, ஏன் என்றால் விக்கி கோடு போட்டுப் பிரிவுகளைத் துல்லியமாகப் புரிய வைக்கின்றது. ஆனால், ஒரு பெரும்பகுதிக்குள் ஒரு புதுப் பத்தியை (paragraph) ஆரம்பிக்கும் பொழுது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் இரு வரிகள் விடுதல் நன்று. (ஆங்கில விக்கிப்பீடியாவில் ஒரு வரியே விடுவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.)
 • ஒரு பெரும் பகுதிக்குள் உள் தலைப்பிட்டு (sub section heading) ஒரு புதுப் பகுதியை ஆரம்பிக்கும் முன்பு ஒரு வரி விட வேண்டும். முதல் வரிக்கும் உள் தலைப்புக்கும் இடையே வரி விடத் தேவையில்லை.
 • ஒரு பெரும் பகுதியில், அப்பகுதியில் அலசப்படும் விடயம் நோக்கிய முதன்மைக் கட்டுரையைப் பின்வருமாறு சுட்டி ஒரு வரி விடுதல் வேண்டும்.

முதன்மைக் கட்டுரை: உதாரணக் கட்டுரை

பிறமொழி விக்கிப்பீடியா இணைப்புகள் தொகு

தமிழ் விக்சனரிக்கு உள் இணைப்புகள் தொகு

தமிழ் விக்சனரிக்கு உள் இணைப்பு தர இயலும். இரண்டு எடுத்துக்காட்டுக்கள்:

ஆங்கில விக்சனரிக்கு ta: வை எடுத்துவிட வேண்டும். பிற மொழி விக்சனரிகளுக்கு அந்தந்த மொழி விக்கி குறியைப் பயன்படுத்த வேண்டும்

இவற்றையும் பார்க்க தொகு