விக்கிப்பீடியா:பயிற்சி (வடிவமைத்தல்)/மணல்தொட்டி

            • தயவுசெய்து இந்த அறிவிப்புக்கு மேல் உள்ள பகுதிகளில் திருத்தங்கள் எதுவும் செய்யாதீர்கள். நன்றி! *******

தலைப்பு சோதனை

தொகு

துணை தலைப்பு

தொகு

பென்குயின் உணவு

தொகு

பென்குயின் உறக்கம்

தொகு

வேட்டையாடல்

தொகு

குட்டிகள்

தொகு

இனப்பெருக்கம்

தொகு

பென்குயின் வகைகள்

தொகு

பென்குயின் வாழிடங்கள்

தொகு

பென்குயின் பிற

தொகு

பரிசோதனை தலைப்பு

தொகு

பரிசோதனை உபதலைப்பு

தொகு

பரிசோதனை வாழ்விலும்!

தொகு

தலைப்பு சபர்பன் மேல்நிலைப் பள்ளி

தொகு

பொது தகவல்

தொகு

உலகநாயகன் பொன்விழா!!!

உலகப்படம்

தொகு

உலகப்படம் துணைதலைப்பு

தொகு

உரை ஒன்று இது சாதரண உரை உரை இரண்டு & உரை மூன்று.


  Extreme Emo is an extreme, cult-like emo sub-culture. Noted for behaviour such as streaking during school or work times, writing depressing My Chemical Romance-esque lyrics with monotone guitar tunes and singing, encouraging teenage suicide, and advocating chicken schnitzels, this sub-group was first noted by Professor Braydon Weller, an Australian lecturer on educational psychology.