விக்கிப்பீடியா:புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்

புதியன இப்பக்கத்தின் வாயிலாக, விக்கிப்பீடியாவில் உள்ள புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கட்டுரைகளை நீங்கள் பார்க்கவியலும். இப்பக்கத்தைப் பயன்படுத்திப் பயனர், பிறரின் வேலைகளைக் கண்காணிக்கவும், மதிப்பிடவும், திருத்தங்களைச் செய்யவும், தவறான பயன்பாட்டை அகற்றவும் முடியும். புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கட்டுரைகளுக்கான இணைப்பு விக்கிப்பீடியாவின் முதற்பக்கத்தின் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு செய்து இணைப்பு ஏற்படுத்தலாம்: புதியன

இப்பக்கங்களில் செய்யப்பட்டுள்ள புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கட்டுரைகளை நீங்கள் பார்க்கலாம். 25 | 50 | 100 | 250 | 500