விக்கிப்பீடியா:வணிக இணைப்புகள் கண்காணிப்பு

தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் வணிக நோக்குடைய வெளி இணைப்புகள், மேற்கோள்களைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து நீக்குவதற்கான திட்டப் பக்கம்.

இது வரை தென்பட்டுள்ள வணிக இணையத்தளங்கள்:

தமிழ் தொகு

 • udumalai.com -  Y ஆயிற்று - கடைசியாக சோதித்த நாள்: ஆகத்து 4, 2014
 • noolulagam.com - -  Y ஆயிற்று - கடைசியாக சோதித்த நாள்: ஆகத்து 4, 2014
 • wecanshopping.com - -  Y ஆயிற்று - கடைசியாக சோதித்த நாள்: ஆகத்து 4, 2014
 • discoverybookpalace.com - -  Y ஆயிற்று - கடைசியாக சோதித்த நாள்: ஆகத்து 4, 2014
 • nannool.com --  Y ஆயிற்று - கடைசியாக சோதித்த நாள்: ஆகத்து 4, 2014
 • gowthampathippagam.com - -  Y ஆயிற்று - கடைசியாக சோதித்த நாள்: ஆகத்து 4, 2014
 • vadaly.com - -  Y ஆயிற்று - கடைசியாக சோதித்த நாள்: ஆகத்து 4, 2014
 • nhm.in -  Y ஆயிற்று - கடைசியாக சோதித்த நாள்: ஆகத்து 4, 2014
 • books.dinamalar.com -  Y ஆயிற்று - கடைசியாக சோதித்த நாள்: ஆகத்து 4, 2014
 • books.vikatan.com -  Y ஆயிற்று - கடைசியாக சோதித்த நாள்: ஆகத்து 4, 2014
 • nammabooks.com -  Y ஆயிற்று - கடைசியாக சோதித்த நாள்: ஆகத்து 4, 2014
 • tamilnool.com -  Y ஆயிற்று - கடைசியாக சோதித்த நாள்: ஆகத்து 4, 2014
 • dharanish.com -  Y ஆயிற்று - கடைசியாக சோதித்த நாள்: ஆகத்து 4, 2014

ஆங்கிலம் தொகு

 • flipkart.com -  Y ஆயிற்று - கடைசியாக சோதித்த நாள்: ஆகத்து 4, 2014
 • India Club -  Y ஆயிற்று - கடைசியாக சோதித்த நாள்: ஆகத்து 4, 2014
 • bookconnect.in -  Y ஆயிற்று - கடைசியாக சோதித்த நாள்: ஆகத்து 4, 2014