விக்கிப்பீடியா:விக்கித்திட்டம் இந்தியாஇத்திட்டம் இந்தியா தொடர்பான புதிய கட்டுரைகளை உருவாக்குவதையும், மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. மேலும் பாரதம் தொடர்பான கட்டுரைகளை இயற்றும் விக்கிப்பயனர்களை இணைக்கவும், அவர்களுக்கு வழிகாட்டி உதவி புரியவும் இத்திட்டம் வழிவகை செய்கிறது.

தாங்களும் இத்திட்டத்தின் கீழ் இணைந்து இந்தியாவிற்கும், பாரதக் கலாச்சாரத்திற்கும் தொண்டு செய்ய இயலும், அதற்கு இங்குள்ள 'திட்ட உறுப்பினர்கள்' பகுதியில் தங்கள் பெயரைச் சேர்த்துக்கொள்ளவும். பின் கீழ்க்கண்ட தலைப்புகளில் தாங்கள் கட்டுரைகளை இயற்றலாம், உதவி தேவைப்பட்டால் ஆலமரத்தடியில் அல்லது ஒத்தாசைப் பக்கத்தில் கேட்கவும்.

நோக்கம்

தொகு

நமது விக்கித்திட்டம் இந்தியாவின் குறிக்கோள்:

 • இந்தியத் துணைக்கண்டம் தொடர்பான கட்டுரைகளின் அளவினையும் தரத்தினையும் அதிகரித்தல்.
 • இந்திய வரலாறு, புவியியல், கலாச்சாரம், ஆன்மிகம், மெய்யியல், இலக்கியம், தொன்மையியல், பொருளாதாரம், கட்டமைப்பு, அரசியல், மக்கள் உள்ளிட்டவை பற்றிய கட்டுரைகளை மேம்படுத்தல்.
 • கட்டுரைகளை எளிய தேடலின் பொழுதே ஆர்வமுள்ளோருக்கு கிடைக்க வழிவகை செய்தல்.
 • வலைவாசல்:இந்தியா பராமரிப்பு.


சமீபத்தில் தொகுக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்

தொகு

இந்தியா தொடர்பான கட்டுரைகளில் சமீபத்தில் பயனர்கள் செய்துள்ள மாற்றங்கள் இங்கு பட்டியல் இடப்பட்டுள்ளன. ஆர்வமுள்ளோர் இப்பட்டியலில் பிற பயனர்கள் செய்த மாற்றங்களை கண்காணிக்கலாம்.


வார்ப்புருக்கள்

தொகு


தகவல் பலகை

தொகு

சிறப்பு உள்ளடக்கங்கள்

தொகு
வலைவாசல்கள்
கட்டுரைகள்

சிறப்புக் கட்டுரைகள் தொகுப்பு

படங்கள்

சிறப்புப் படங்கள் தொகுப்பு

உங்களுக்குத் தெரியுமா அறிவிப்புகள்

உங்களுக்குத் தெரியுமா தொகுப்பு


திட்ட உறுப்பினர்கள்

தொகு

இலக்குகள்

தொகு
 1. இந்தியா தொடர்பான கட்டுரைகளுக்கு ஏற்ற படங்களை இடுதல்.
 2. இந்தியா தொடர்பான கட்டுரைகளை செம்மைப்படுத்தி விக்கியாக்கம் செய்தல்.
உடன் செய்ய வேண்டியவை

முதல் இலக்கு

தொகு
 1. இந்திய வலைவாசலை மேம்படுத்திப் பராமரித்தல்.
 2. தேவையான கட்டுரைகளை அடையாளங்கண்டு வேண்டிய கட்டுரைகள் என்பதில் இணைக்க வேண்டும். பின் அதிலுள்ள கட்டுரைகளை மூன்று வரிகளுக்கும் மேல் குறுங்கட்டுரைகளாகவாவது இயன்றவரை உருவாக்க வேண்டும். எதுவும் இன்றி இருப்பதற்கு குறுங்கட்டுரையாக இருப்பது மேல் அல்லவா!.
 3. இந்தியா தொடர்பான வார்ப்புருக்களைச் சீரமைத்தலும் புதிய தேவையான வார்ப்புருக்களை உருவாக்கலும்.
 4. விக்கித்திட்டம் இந்தியாவின் கீழுள்ள கட்டுரைகளை சிறந்த கட்டுரை, மேம்படுத்த வேண்டியவை, குறுங்கட்டுரை என பகுப்புகளாக பிரிக்க வேண்டும்.
 5. விக்கித்திட்டம் இந்தியாவின் கீழுள்ள கட்டுரைகளின் பகுப்புக்களைச் சீரமைத்தலும் தேவையான பகுப்புக்களை உருவாக்குதலும்.

இரண்டாவது இலக்கு

தொகு
 1. இந்தியா தொடர்பான கட்டுரைகளை முதற்பக்கக் கட்டுரைகளாக இடம்பெறச்செய்தல்.
 2. இந்தியா தொடர்பான படிமங்களைச் சிறப்புப் படங்களாக இடம்பெறச்செய்தல்.
 3. இந்தியா தொடர்பான கட்டுரைகளிலுள்ள ஆர்வமுள்ள துணுக்குகளை உங்களுக்குத் தெரியுமா பகுதியில் இடம்பெறச்செய்தல்.

பெரும் இலக்கு

தொகு
 1. இந்தியா தொடர்பான குறுங்கட்டுரைகளை விரிவாக்குதல்.

நிறைவுற்றவை

தொகு