விக்கிப்பீடியா:விக்கி மாரத்தான் 2016/பயனர் புள்ளிவிவரம்(1)

2016 ஆகஸ்ட் 1ம் நாளுக்கான பயனர் புள்ளிவிபரம் (சர்வதேச நேரப்படி)
புதிய கட்டுரைப் பக்கம் உருவாக்கம் - புது
கட்டுரைப் பக்கத்தைத் தொகுத்தல் - தொகு
புதிய கட்டுரை வழிமாற்று உருவாக்கம் - வழி
படிமப் பக்கங்கள் உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தல் - படி
வார்ப்புரு பக்கம் உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தல் - வார்
பகுப்புப் பக்கம் உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தல் - பகு
பயனர் பேச்சு உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தல் - பபே
கட்டுரைப் பேச்சு உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தல் - கபே
இதர பக்கங்கள் உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தல் - இதர
உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தலின் கூட்டல் - மொத்தம்
கட்டுரைப் பக்கங்களில் பங்களித்துள்ள மொத்த பைட்டுகள் - பைட்
(நீக்கல் பைட்டுகள் கணக்கில் கொள்ளவில்லை)

எண் பயனர்/ஐ.பி. புது தொகு வழி படி வார் பகு பபே கபே இதர மொத்தம் பைட்
1 எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி 0 177 0 0 2 0 0 0 6 185 181806
2 Kanags 1 39 0 0 0 5 1 1 0 47 6101
3 AntanO 0 26 0 3 5 0 3 1 1 39 1662
4 Anbumunusamy 1 29 0 0 0 0 0 0 6 36 6322
5 Jagadeeswarann99 7 20 4 0 0 0 0 0 1 32 20711
6 Rsmn 3 13 0 1 3 0 0 0 0 20 22445
7 5anan27 4 12 0 0 1 0 0 0 0 17 37784
8 ஜுபைர் அக்மல் 2 9 0 0 0 6 0 0 0 17 11306
9 கி.மூர்த்தி 1 10 0 0 0 0 0 0 0 11 7362
10 ~AntanO4task 0 2 0 9 0 0 0 0 0 11 17
11 103.254.155.91 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 214
12 168.235.196.249 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 814
13 உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை 0 5 0 0 0 0 0 2 0 7 5576
14 103.254.155.82 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 907
15 Natkeeran 1 5 0 0 0 0 0 0 0 6 7471
16 Ravidreams 0 2 0 0 1 0 1 0 2 6 12
17 Saba rathnam 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 2258
18 Office MKS 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
19 Rajkamalkamaraj 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 3558
20 Fahimrazick 0 2 0 0 0 0 0 1 1 4 83
21 Wwarunn 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 923
22 சக்திகுமார் லெட்சுமணன் 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1275
23 தென்காசி சுப்பிரமணியன் 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0
24 Kracekumar 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 246
25 37.186.44.59 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 468
26 Sakthishoba 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 39
27 Drsrisenthil 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 81
28 செல்வா 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 254
29 Neechalkaran 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
30 நிரோஜன் சக்திவேல் 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
31 Selvasivagurunathan m 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
32 Sathyaprasanna 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
33 Muthuppandy pandian 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 67
34 Akilan.kg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 777
35 BD2412 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 45
36 MediaWiki message delivery 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
37 92.97.202.178 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
38 121.244.135.234 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 509
39 223.236.233.43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
40 மதனாஹரன் 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 77
41 Maathavan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
42 185.30.90.69 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 65
43 107.167.109.209 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 63
44 123.231.122.28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6
45 Ikarthy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
46 59.94.179.68 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
47 Krassotkin 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
48 1.23.18.16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
49 Chandravathanaa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0