விக்கிப்பீடியா:விக்கி மாரத்தான் 2016/பயனர் புள்ளிவிவரம்(31)

2016 ஜுலை 31ம் நாளுக்கான பயனர் புள்ளிவிபரம் (சர்வதேச நேரப்படி)
புதிய கட்டுரைப் பக்கம் உருவாக்கம் - புது
கட்டுரைப் பக்கத்தைத் தொகுத்தல் - தொகு
புதிய கட்டுரை வழிமாற்று உருவாக்கம் - வழி
படிமப் பக்கங்கள் உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தல் - படி
வார்ப்புரு பக்கம் உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தல் - வார்
பகுப்புப் பக்கம் உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தல் - பகு
பயனர் பேச்சு உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தல் - பபே
கட்டுரைப் பேச்சு உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தல் - கபே
இதர பக்கங்கள் உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தல் - இதர
உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தலின் கூட்டல் - மொத்தம்
கட்டுரைப் பக்கங்களில் பங்களித்துள்ள மொத்த பைட்டுகள் - பைட்
(நீக்கல் பைட்டுகள் கணக்கில் கொள்ளவில்லை)

எண் பயனர்/ஐ.பி. புது தொகு வழி படி வார் பகு பபே கபே இதர மொத்தம் பைட்
1 Booradleyp1 2 87 0 2 0 15 4 2 2 114 20672
2 கி.மூர்த்தி 29 61 0 0 0 12 0 0 1 103 146276
3 Jagadeeswarann99 24 74 3 0 0 0 0 0 0 101 116433
4 AntanO 6 53 0 1 0 0 14 0 2 76 43094
5 எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி 5 48 0 0 0 0 0 0 23 76 28788
6 பா.ஜம்புலிங்கம் 0 63 0 0 0 0 1 7 0 71 4718
7 Sengai Podhuvan 15 44 0 0 0 0 0 0 0 59 28796
8 Anbumunusamy 2 25 0 0 0 0 2 0 16 45 15112
9 Rsmn 3 15 0 0 15 1 2 1 1 38 19911
10 Kanags 1 22 0 0 1 11 0 1 0 36 17467
11 Rivanya Shitik 5 21 0 0 2 0 7 0 0 35 64082
12 Drsrisenthil 3 30 0 0 0 2 0 0 0 35 32588
13 Selvasivagurunathan m 0 19 0 0 0 0 2 2 6 29 3841
14 Semmal50 4 16 0 0 0 0 0 0 1 21 7389
15 Ravidreams 0 2 0 0 0 0 5 0 13 20 0
16 Sivakosaran 0 16 1 0 0 0 0 0 0 17 8140
17 Arulghsr 2 4 0 0 0 0 0 0 6 12 5031
18 மதனாஹரன் 1 8 0 0 0 0 0 0 3 12 9174
19 உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை 0 4 0 0 0 0 2 0 3 9 0
20 Saba rathnam 2 6 0 0 0 0 0 0 0 8 11058
21 Balurbala 1 5 0 0 0 0 0 1 0 7 1157
22 Wwarunn 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 1150
23 5anan27 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 10989
24 ஜுபைர் அக்மல் 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2497
25 தமிழ்க்குரிசில் 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 403
26 சக்திகுமார் லெட்சுமணன் 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 4183
27 ~AntanO4task 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
28 Kracekumar 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5122
29 செல்வா 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
30 DrRom 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7
31 நிரோஜன் சக்திவேல் 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
32 103.231.218.38 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
33 115.248.79.162 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1235
34 115.249.226.204 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 526
35 Kalaivanan S 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 9749
36 Shriheeran 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
37 Raghbirkhanna 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 126
38 123.231.124.20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12
39 முத்தாலங்குளம் 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
40 117.248.0.228 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 46
41 Chandruselva 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 393
42 1.39.60.7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 31
43 171.51.191.241 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 62
44 86.188.38.114 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1007