விக்கிப்பீடியா:விரைந்து நீக்குதலுக்கான காரணங்கள்

 • பொதுவான நீக்கல் காரணங்கள்
  • சோதனை முயற்சி
  • பதிப்புரிமை மீறல்
  • விசமத் தொகுப்பு
  • ஆசிரியர் வேண்டுகோள்
  • கலைக்களஞ்சியக் கட்டுரை அல்ல
  • புதிதாக எழுதுவது இலகு
  • இன்னொரு கட்டுரை உள்ளது
  • ஆங்கிலத் தலைப்பு / பக்கம்
  • விளம்பரம்
  • விக்சனரியில் இருக்க வேண்டியது
  • தேவையில்லாத வழிமாற்று
  • பிழையான பெயர்வெளி
  • உள்ளடக்கம் போதாது
  • குப்பை
  • இருவேறு பக்கங்களை இணைக்கும் பொருட்டு
  • பயனர் தகவல் / கேள்வி
  • ஒருங்குறி இல்லை
  • வெற்றுப் பக்கம்
  • தேவையற்ற பகுப்பு
  • தானியங்கித் தமிழாக்கம்