விக்கிப்பீடியா பேச்சு:பயிலரங்கு 2024 (திருநெல்வேலி)/நிகழ்வு/கட்டுரைத் தலைப்புகள்

கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கைக்கான இலக்கு

தொகு
 1. கணிதம் - 50
 2. இயற்பியல் - 100
 3. வேதியியல் - 100
 4. உயிரியல் - 25
 5. தாவரவியல் - 100
 6. விலங்கியல் - 100
 7. உயிர் தொழினுட்பம் - 25
 8. நுண் உயிரியல் - 25
 9. உயிர் வேதியியல் - 25
 10. வரலாறு - 100
 11. புவியியல் - 50
 12. கணினி அறிவியல் - 25  Y
 13. வணிகவியல் - 75  Y
 14. பொருளாதாரம் - 50  Y
 15. சமூகவியல் - 50
 16. பொதுவானவை - 100  Y
 • உணவு வகைகள் - 10  Y
 • புராதனச் சின்னங்கள் - 10  Y
 • விளையாட்டு - 10  Y
Return to the project page "பயிலரங்கு 2024 (திருநெல்வேலி)/நிகழ்வு/கட்டுரைத் தலைப்புகள்".