விண்கல் வீழ் பள்ளம்

விண்கல் வீழ் பள்ளம் (Impact Crater) என்பது ஒரு கோளிலோ ஒரு நிலவிலோ விண்கல் ஒன்று அல்லது விண்கற்கூட்டம் மோதுவதால் ஏற்படும் பள்ளமாகும். இப் பள்ளங்கள் ஞாயிற்றுத் தொகுதியில் உள்ள பல கோள்களில் அவதானிக்கப்படக்கூடிய தோற்றப்பாடுகளில் ஒன்றாகும். இப் பள்ளங்கள் புவியில் அரிதெனினும் சில பள்ளங்கள் புவியில் உள்ளன; இவற்றுக்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு பெரிஞ்சர் பள்ளம் ஆகும். புவியில் உயிரினங்கள், மண்ணரிப்பு ஆகியவற்றின் காரணமாக விண்கல் வீழ் பள்ளங்கள் காலப்போக்கில் மறைந்து விடும். ஏனைய கோள்களில் விண்கல் வீழ் பள்ளங்கள் நீண்ட காலத்துக்கு நிலைக்கக்கூடியது. புவியின் துணைக்கோளான நிலவில் உள்ள பள்ளங்களை நம் வெற்றுக் கண்ணால் அவதானிக்க முடியும்.

நிலவில் உள்ள ஒரு விண்கல் வீழ் பள்ளம்.
விண்கல் வீழ் பள்ளத்தின் கட்டமைப்பு
புவியில் உள்ள பெரிஞ்சர் பள்ளம்

மேற்கோள்கள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=விண்கல்_வீழ்_பள்ளம்&oldid=3329544" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது