விதைத்தல்

மண்ணில் விதைகளை ஊன்றும் செயலுக்கு விதைத்தல் என்று பெயர் விதைத்தல் மூலம் பயிரிடப்படும் தாவரங்கள் ஓட்ஸ், கோதுமை, ராசி புல்வகைகள், பயறுவகைகள், சோழம் மற்றும் சோயாபின்ஸ். விதைத்தலுக்கு முன்பு விதையின் தன்மை விதைகள் தரமானதாகவும், தொற்று நோய்க்கிருமிகள் இல்லாமலும் இருக்க வேண்டும். விதைத்தலுக்கு முன்பு பொதுவாக கவனிக்க வேண்டியவை விதைக்கு விதை சரியான இடைவெளி விட்டு விதைக்க வேண்டும் நிலத்தை ஈரப்படுத்த வேண்டும்

விதைத்தலின் வகைகள் இரண்டு முறைகள்

 1. தூவுதல்

2. எந்திரம் மூலம் விதைத்தல். 1. தூவுதல்:- பாராம்பரிய செயல்முறையாகும். ஈரமான நிலத்தில் மனிதர்கள் விதைகளை கையினால் துவுகின்றனர்

2. எந்திரம் மூலம் விதைத்தல்:-

விதையானது புனலின் உதவியுடன் அல்லது நான்கு குழல்கலுடன் கூடிய ஏர்கலப்பையின் உதவியுடன் விதைத்தல். இம்முறையில் விதைகள் உடனடியாக மூடப்படுவதால் பறவைகளிடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=விதைத்தல்&oldid=2724125" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது