ஸ்ரீலதா (நடிகை)

இந்திய நடிகை

ஸ்ரீலதா என்பவர் ஒரு மலையாளத் திரைப்பட திரைப்பட அபினேத்ரியாண் இருநூறு திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்[1]

ஸ்ரீலதா நம்பூதிரி பி.
பணிநடிகை
செயற்பாட்டுக்
காலம்
1967 – முதல்
சமயம்இந்து

நடித்த திரைப்படங்கள்

தொகு
 • கதீஜ - 1967
 • மூலதனம் - 1969
 • றஸ்ட்டு ஹௌஸ்‌ - 1969
 • சூசி - 1969
 • விருன்னுகாரி - 1969
 • அனாத - 1970
 • டிடக்டிவ்‌ 909 கேரளத்தில் - 1970
 • ஆ சித்ரசலபம் பறன்னோட்டெ - 1970
 • லோட்டறி டிக்கற்று‌ - 1970
 • காக்கத்தம்புராட்டி - 1970
 • குருசேத்ரம் - 1970
 • சிஐடி நசீர் - 1971
 • அனாத சில்பங்ஙள் - 1971
 • மூன்னு பூக்கள் - 1971
 • லங்காதகனம் - 1971
 • நவவது - 1971
 • மயிலாடும் குன்னு - 1972
 • கண்டவருண்டோ - 1972
 • டாக்சிகார் - 1972
 • ஆத்யத்தெ கத - 1972
 • சக்தி - 1972
 • மறவில் திரிவ் சூக்சிக்குக - 1972
 • பொய்முகங்ஙள் - 1973
 • ஆராதிக - 1973
 • தொட்டாவாடி - 1973
 • ப்ரேதங்ஙளுடெ தாழ்‌வர - 1973
 • அழகுள்ள செலீன - 1973
 • திவ்யதர்சனம் - 1973
 • அச்சாணி - 1973
 • திருவாபரணம் - 1973
 • கலியுகம் - 1973
 • சௌந்தர்யபூஜ - 1973
 • மாதவிக்குட்டி - 1973
 • சாபமோக்‌ஷம் - 1974
 • மோகம் - 1974
 • அயலத்தெ சுந்தரி - 1974
 • நகரம் சாகரம் - 1974
 • தச்சோளி மருமகன் சந்து - 1974
 • நாத்தூன் - 1974
 • நைற்று‌ ட்யூட்டி - 1974
 • ஸ்வர்ணவிக்ரஹம் - 1974
 • பாதிராவும் பகல்வெளிச்சவும் - 1974
 • பஞ்சதந்திரம் - 1974
 • பட்டாபிஷேகம் - 1974
 • அங்கத்தட்டு - 1974
 • ரகஸ்யராத்ரி - 1974
 • பாபுமோன் - 1975
 • கல்யாண சௌகந்திகம் - 1975
 • வெளிச்சம் அகலே - 1975
 • புலிவால் - 1975
 • போய்‌ ப்ரண்டு - 1975
 • சிந்து - 1975
 • மற்றொரு சீத - 1975
 • மதுரப்பதினேழ் - 1975
 • பெண்பட - 1975
 • லவ்‌ மார்யேஜ்‌ - 1975
 • குட்டிச்சாத்தன் - 1975
 • சட்டம்பிக்கல்யாணி - 1975
 • ஆலிபாபாயும் 41 கள்ளன்மாரும் - 1975
 • பாலாழி மதனம் - 1975
 • பத்மராகம் - 1975
 • திருவோணம் - 1975
 • அயோத்திய - 1975
 • சூர்யவம்சம் - 1975
 • கொட்டாரம் வில்க்கானுண்டு - 1975
 • சீப்‌ கஸ்ற்று‌ - 1975
 • சத்யத்தின்றெ நிழலில் [சத்யமேவ ஜயதே] - 1975
 • தாமரத்தோணி - 1975
 • ஸ்வர்ண மல்ஸ்யம் - 1975
 • நீலப்பொன்மான் - 1975
 • அபிமானம் - 1975
 • மானிஷாத - 1975
 • ப்ரவாஹம் - 1975
 • பஞ்சமி - 1976
 • அம்மிணி அம்மாவன் - 1976
 • சோற்றானிக்கர அம்ம - 1976
 • அம்ருதவாஹினி - 1976
 • சீமந்த புத்ரன் - 1976
 • அபினந்தனம் - 1976
 • யுத்தபூமி - 1976
 • அஜயனும் விஜயனும் - 1976
 • பிக்‌ போக்கற்று‌ - 1976
 • பாரிஜாதம் - 1976
 • கன்யாதானம் - 1976
 • ஒழுக்கினெதிரே - 1976
 • ராத்ரியிலெ யாத்ரக்கார் - 1976
 • லைட்டு ஹௌஸ்‌ - 1976
 • புஷ்பசரம் - 1976
 • அவள் ஒரு தேவாலயம் - 1977
 • அம்மாயி அம்ம - 1977
 • முற்றத்தெ முல்ல - 1977
 • சகாக்களே முன்னோட்டு - 1977
 • துறுப்பு குலான் - 1977
 • சத்யவான் சாவித்ரி - 1977
 • சதுர்வேதம் - 1977
 • மோஹவும் முக்தியும் - 1977
 • ஸ்ரீதேவி - 1977
 • மினிமோள் - 1977
 • இன்னலெ இன்னு - 1977
 • விஷுக்கணி - 1977
 • அகலெ ஆகாசம் - 1977
 • அக்‌ஷயபாத்ரம் - 1977
 • ரதிமன்மதன் - 1977
 • காவிலம்ம - 1977
 • சுக்ரதச - 1977
 • லக்‌ஷ்மி - 1977
 • அபராஜித - 1977
 • இதா இவிடெ வரெ - 1977
 • அம்மே அனுபமே - 1977
 • அச்சாரம் அம்மிணி ஓசாரம் ஓமன - 1977
 • பரிவர்த்தனம் - 1977
 • சமுத்ரம் - 1977
 • பஞ்சாம்ருதம் - 1977
 • இனியும் புழயொழுகும் - 1978
 • நினக்கு ஞானும் எனிக்கு நீயும் - 1978
 • ஸ்னேஹிக்கான் ஒரு பெண்ணு - 1978
 • விளக்கும் வெளிச்சவும் - 1978
 • பாவாடக்காரி - 1978
 • ரகுவம்சம் - 1978
 • ப்ரேமசில்ப்பி - 1978
 • கடத்தனாட்டு மாக்கம் - 1978
 • ஏதோ ஒரு ஸ்வப்னம் - 1978
 • முக்குவனெ ஸ்னேஹிச்ச பூதம் - 1978
 • கல்ப்பவ்ருக்‌ஷம் - 1978
 • அஷ்டமுடிக்காயல் - 1978
 • ஈ கானம் மறக்குமோ - 1978
 • நிவேத்யம் - 1978
 • அனுபூதிகளுடெ நிமிஷம் - 1978
 • அவர் ஜீவிக்குன்னு - 1978
 • புத்தரியங்கம் - 1978
 • சத்ருசம்ஹாரம் - 1978
 • மதனோத்சவம் - 1978
 • மதாலச - 1978
 • ரண்டு ஜன்மம் - 1978
 • ஜயிக்கானாய்‌ ஜனிச்சவன் - 1978
 • பார்யயும் காமுகியும் - 1978
 • சௌந்தர்யம் - 1978
 • அஞ்ஞாததீரங்ஙள் - 1979
 • தகர - 1979
 • சூள - 1979
 • சாயூஜ்யம் - 1979
 • க்ருஷ்ணப்பருந்து - 1979
 • என்றெ நீலாகாசம் - 1979
 • புதிய வெளிச்சம் - 1979
 • கழுகன் - 1979
 • அலாவுத்தீனும் அல்புதவிளக்கும் - 1979
 • பாபத்தினு மரணமில்ல - 1979
 • வேனலில் ஒரு மழ - 1979
 • வெள்ளாயணி பரமு - 1979
 • கதிர்மண்டபம் - 1979
 • அக்னிவ்யூஹம் - 1979
 • வில்க்கானுண்டு ஸ்வப்னங்ஙள் - 1980
 • பப்பு - 1980
 • ரஜனீகந்தி - 1980
 • அம்பலவிளக்கு - 1980
 • நட்டுச்சய்க்கிருட்டு - 1980
 • கலிக - 1980
 • ப்ரளயம் - 1980
 • ஏதன் தோட்டம் - 1980
 • கரிபுரண்ட ஜீவிதங்ஙள் - 1980
 • மிஸ்ட்டர் மைக்கிள் - 1980
 • இத்திக்கரப்பக்கி - 1980
 • பென்ஸ்‌ வாசு - 1980
 • அரங்ஙும் அணியறயும் - 1980
 • ஒரிக்கல்க்கூடி - 1981
 • அக்னிசரம் - 1981
 • தீக்களி - 1981
 • கொடுமுடிகள் - 1981
 • கோளிளக்கம் - 1981
 • ஒரு நிமிஷம் தரூ - 1984
 • என்றெ க்ராமம் - 1984
 • ஈ சப்தம் இன்னத்தெ சப்தம் - 1985
 • சூர்யசக்ரம் - 1992
 • கழகம் - 1996
 • தீர்த்தாடனம் - 2001
 • சாரி - 2001
 • அனுராகம் - 2002
 • ஸ்திதி - 2003
 • வினோத யாத்ர - 2007
 • ப்‌ளாஷ்‌ - 2007
 • ரௌத்ரம் - 2008
 • பருந்து - 2008
 • வைரம் - 2009
 • அலக்சாண்டர் தி க்ரேற்று - 2010
 • கூட்டுகார் - 2010
 • சிக்கார் - 2010
 • ஆத்மகத - 2010
 • மேரிக்குண்டொரு குஞ்ஞாடு - 2010
 • நகரம் - 2010
 • லக்கி ஜோக்கேழ்ஸ் - 2011
 • ஜனப்ரியன் - 2011
 • ஸ்பிரிட்டு - 2012
 • அனாவ்ருதயாய காபாலிக - 2013
 • தோம்சண் வில்ல - 2013
 • டூறிஸ்ற்று ஹோம் - 2013
 • றெபேக்க உதுப்பு கிழக்கேமல - 2013
 • லேடீஸ் அண்டு ஜென்டில்மேன் - 2013
 • ப்லாற்று நம்பர் 4பி - 2013

சான்றுகள்

தொகு
 1. "ஸ்ரீலதா". மலையாளசங்கீதம்.இன்போ இம் மூலத்தில் இருந்து 2013-10-10 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://archive.today/20131010081951/http://www.malayalasangeetham.info/displayProfile.php?category=actors&artist=Sreelatha. பார்த்த நாள்: 2013 அக்டோபர் 10. 

இணைப்புகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஸ்ரீலதா_(நடிகை)&oldid=3485274" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது