ஹிந்தோளகாமினி

ஹிந்தோளகாமினி இராகம் கருநாடக இசையில் பயன்படும் இராகங்களில் ஒன்றாகும். இது 28 ஆவது மேளகர்த்தா இராகமாகிய, "பாண" என்றழைக்கப்படும் 5 ஆவது சக்கரத்தின் 4 ஆவது மேளமாகிய ஹரிகாம்போஜி இராகத்தின் ஜன்னிய இராகம் ஆகும்.


இந்த இராகத்தில் ஷட்ஜம், அந்தர காந்தாரம் (க3), சுத்த மத்திமம் (ம1), சதுஸ்ருதி தைவதம் (த2), கைசிகி நிஷாதம் (நி2) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன.

உருப்படிகள்

தொகு
  1. கீர்த்தனை: மனசுலோனிமா

மேற்கோள்கள்

தொகு


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஹிந்தோளகாமினி&oldid=1633911" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது