1572 இல் இந்தியா

1572 இல் இந்தியாவில் நடந்த நிகழ்வுகள்.

1572
இல்
இந்தியா

மிலேனியம்:
நூற்றாண்டுகள்:
பத்தாண்டுகள்:
இவற்றையும் பார்க்க:இந்தியாவில் ஆண்டுகளின் பட்டியல்
இந்திய வரலாறு

நிகழ்வுகள் தொகு

  • அக்பர் குஜராத்தை வென்று தன் பேரரசுடன் இணைத்தாா்.  முகலாய தலைநகரை பாதேர் சிக்ரிக்கு மாற்றினாா்..

பிறப்பு தொகு

மரணங்கள் தொகு

  • பிப்ரவரி 28 – மாா்வாாின் அரசனாக மகாராஜா உதய சிங் பொறுப்பெற்றாா். மேலும்  உதய்பூர் நகரத்தை நிா்மாணித்தாா். (1522 இல் பிறப்பு)

மேலும் காண்க தொகு

  • இந்திய வரலாற்றின் காலக்கோடு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=1572_இல்_இந்தியா&oldid=2699242" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது