1586 இல் இந்தியா

1586 இல் இந்தியாவில் நடந்த நிகழ்வுகள்.

1586
இல்
இந்தியா

மிலேனியம்:
நூற்றாண்டுகள்:
பத்தாண்டுகள்:
இவற்றையும் பார்க்க:இந்தியாவில் ஆண்டுகளின் பட்டியல்
இந்திய வரலாறு

நிகழ்வுகள் தொகு

  • குதுப்-உத்-தின் முஹம்மது கானின் கல்லறை, ஹஸீரா மக்பராவில் கட்டப்பட்டுள்ளது
 
ஹஸீரா

பிறப்பு தொகு

  • பனாரசிதாஸ், சாிமல்  சமன தொழிலதிபர் மற்றும் கவிஞர் (இறந்தார் 1643)

மரணங்கள் தொகு

  • முகலாய அரசவையில்  பீர்பால், வஜீர்-ஏ ஆசாம் ஆக இருந்தாா். (1528 இல் பிறந்தார்)

மேலும் காண்க தொகு

  • இந்திய வரலாற்றில் காலக்கோடு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=1586_இல்_இந்தியா&oldid=2699251" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது