அங்குலம்

2அங்குல அளவு

அங்குலம் (About this soundஒலிப்பு ) என்பது பிரித்தானிய அளவை முறையில் நீளத்தை அளக்கப் பயன்படும் ஓர் அலகு. இது ஓர் அடியின் பன்னிரண்டில் ஒரு பங்காகும். மீட்டர் அளவை முறையில் ஓர் அங்குலம் அண்ணளவாக 2.54 சதம மீட்டருக்குச் சமமானது.

பல்வேறு நீள அளவைகளுக்குச் சமமான அங்குலங்கள்தொகு

இம்பீரியல் அலகுகள்தொகு

1 அடி 12 அங்குலங்கள்
1 யார் 36 அங்குலங்கள்
1 பாகம் 72 அங்குலங்கள்
1 சங்கிலி 792 அங்குலங்கள்
1 பெர்லாங் 7920 அங்குலங்கள்
1 மைல் 63,360 அங்குலங்கள்

மெட்ரிக் அலகுகள்தொகு

1 மில்லிமீட்டர் 0.0394 அங்குலங்கள்
1 சதம மீட்டர் 0.3937 அங்குலங்கள்
1 மீட்டர் 39.37 அங்குலங்கள்
1 கிலோமீட்டர் 39,370 அங்குலங்கள்

பழைய இந்திய அளவைமுறைதொகு

1 விரற்கடை 3/4 அங்குலம்
1 சாண் 9 அங்குலங்கள்
1 முழம் 18 அங்குலங்கள்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அங்குலம்&oldid=3446241" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது