நீளம் அல்லது அகலம் (About this soundஒலிப்பு ) என்பது தூரம் என்ற கருத்துருவோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சொல். ஒரு பொருளைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது அதனுடன் தொடர்புடைய ஒரு வகையான தூரத்தைக் குறிப்பது. அதாவது, நிலைக்குத்துத் திசையில் ஒரு பொருள் தொடர்பில் அமையும் தூரம் உயரம் எனப்படுகின்றது. கிடைத் திசையில் அப்பொருளில் அதிகூடிய தூரத்திலுள்ள இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் நீளம் என்றும், அதற்குக் குறுக்காக அமையும் தூரம் அகலம் என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இவ்வாறு தூரத்தின் ஒரு வகையே நீளம் எனப்பட்டாலும், எல்லாவகைத் தூரத்தையும் அளக்கும் அலகு (unit) நீள அலகு என்றே குறிக்கப்படுகின்றது. எனவே நீளம் என்பது தூரத்தின் அலகையும் குறிக்கப் பயன்படுகின்றது. இன்றைய அறிவியல் துறைகளில் கணிய அளவீடுகளைக் குறிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மூன்று அடிப்படை அலகுகளுள் இதுவும் ஒன்று. மற்றவை திணிவும், நேரமும் ஆகும். நீளம் பொதுவாக ஒரு பொருளின் மிக நீட்டிக்கப்பட்ட பரிமாணத்தைக் குறிக்கிறது எனப் புரிந்துகொள்ளப்படுகிறது.[1]

வரலாறு தொகு

நாடோடி வாழ்க்கை முறைகளிலிருந்து மனிதர்கள் குடியேறி, கட்டுமானப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினர். நிலத்தை ஆக்கிரமித்து, அண்டை நாடுகளுடன் வர்த்தகம் செய்ததிலிருந்து அளவீட்டு முறை முக்கியமானதாக மாறியது.

வெவ்வேறு இடங்களுக்கு இடையிலான வர்த்தகம் அதிகரித்ததால், நிலையான அலகுகளின் தேவை அதிகரித்தது. பின்னர், சமூகம் தொழில்நுட்ப ரீதியாக நோக்குடையதாக மாறியுள்ளதால், நுண்ணிய மின்னணு முதல் கிரக வரம்பு வரையிலான பெருகிய முறையில் மாறுபட்ட துறைகளில் அளவீட்டின் அதிக துல்லியம் தேவைப்படுகிறது.[2]

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் சிறப்பு சார்பியல் தேற்றத்தின் கீழ், நீளம் இனி அனைத்து குறிப்பு சட்டங்களிலும் நிலையானது என்று கருத முடியாது. இவ்வாறு ஒரு சட்டகத்தின் ஒரு மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு பகுதியை முதல் சட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது நகரும் குறிப்பு சட்டத்தில் ஒரு மீட்டர் நீளமாக இருக்காது. இதன் பொருள் ஒரு பொருளின் நீளம் பார்வையாளரைப் பொறுத்து மாறுபடும் என்பதே ஆகும்.

நீள அலகுகள் தொகு

நீள அளவு பற்றிய கருத்துரு மனித சமுதாயத்தில் அறிமுகமான பின்னர் பல்வேறு வகையான நீள அளவை முறைமைகள் பயன்பாட்டில் இருந்து வந்துள்ளன. இன்றும் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் வெவ்வேறு வகையான நீள அளவை முறைமைகள் வழக்கில் உள்ளன. பழைய காலத்தில் கீழைநாடுகளிலும், மேல்நாடுகளிலும், மனித உறுப்புக்களின் நீளங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டே நீள அலகுகள் உருவாயின. இந்தியாவில் வழக்கிலிருந்த முழம், சாண், விரற்கடை போன்ற அலகுகளும், மேல் நாடுகளில் புழங்கிய அடி, யார், மைல் போன்ற அலகுகளும் இத்தகையனவே. இவற்றைவிட சிறிய நீளங்களை அளப்பதற்குத் தானியங்களின் நீளங்கள் அடிப்படையாக அமைந்ததையும் எள்ளு, நெல்லு, தினை போன்ற இந்தியாவின் பண்டைக்கால அளவுமுறைகள் காட்டுகின்றன.

இயற்பியல் அறிவியல் மற்றும் பொறியியலில், ஒருவர் நீள அலகுகளைப் பற்றி பேசும்போது, நீளம் என்ற சொல் தூரத்திற்கு ஒத்ததாக இருக்கிறது. நீளத்தை அளவிட பல அலகுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வரலாற்று ரீதியாக, நீளத்தின் அலகுகள் மனித உடல் பாகங்களின் நீளம், பல வேகங்களில் பயணித்த தூரம், பூமியின் அடையாளங்கள் அல்லது இடங்களுக்கிடையேயான தூரம் அல்லது சில பொதுவான பொருளின் நீளத்திலிருந்து தன்னிச்சையாக பெறப்பட்டிருக்கலாம்.

சர்வதேச அமைப்பு அலகுகளில் (SI), நீளத்தின் அடிப்படை அலகு மீட்டர் மற்றும் இப்போது ஒளியின் வேகத்தின் அடிப்படையில் வரையறுக்கப்படுகிறது. மீட்டரிலிருந்து பெறப்பட்ட சென்டிமீட்டர் மற்றும் கிலோமீட்டர் ஆகியவை பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் அலகுகளாகும்.

வானியலில் உள்ளதைப் போலவே, விண்வெளியின் பரந்த அளவைக் குறிக்கப் பயன்படும் அலகுகள் பொதுவாக பூமியில் பயன்படுத்தப்படுவதை விட மிக நீளமானவை மற்றும் வானியல் அலகு, ஒளி ஆண்டு மற்றும் பார்செக் ஆகியவை இவற்றில் அடங்கும்.

குறிப்புகள் தொகு

  1. Princeton.edu
  2. History of Length Measurement, National Physical Laboratory

வெளி இணைப்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நீளம்&oldid=3354537" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது